ชื่อเรื่อง : โครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข)องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : "โครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข)องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ” วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.00น.-12.00 น. ภายใต้การอำนวยการโดย ท่านประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ ได้มอบหมายให้ "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย " นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.แคนเหนือ รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ทีม อสม.และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ ทั้ง 9 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9 ด้วยการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสายหลัก รวมทั้งตรอก ซอก ซอยโดยรอบหมู่บ้าน การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข)องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ” วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.00น.-12.00 น. ภายใต้การอำนวยการโดย ท่านประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ ได้มอบหมายให้ "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย " นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.แคนเหนือ รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ทีม อสม.และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ ทั้ง 9 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9 ด้วยการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสายหลัก รวมทั้งตรอก ซอก ซอยโดยรอบหมู่บ้าน การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ชื่อไฟล์ : 6IQzI96Wed21214.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Juy2LhLWed21221.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : F6hYxEMWed21233.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vdDEHhBWed21250.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qbU8uyeWed21300.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CePWmcIWed21335.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2is6nxTWed21341.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8czS0caWed21347.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rtw9J65Wed21353.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : X19WuypWed21413.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gKqrHzTWed21420.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JKKlbXMWed21425.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XF2NJSjWed21432.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tnff2LUWed21438.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jTIrmAJWed21445.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VzXPSP1Wed21451.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lqzHXRRWed21458.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : krPnvhVWed21503.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DOx9f4EWed21509.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yycleOMWed21514.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้