ชื่อเรื่อง : ประชุมข้อราชการ พร้อมมอบนโยบายและติดตามงาน
รายละเอียด : วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้ประชุมข้อราชการ พร้อมมอบนโยบายและติดตามงาน โดยมีคณะผู้บริหาร รองปลัด (รักษาราชการแทนปลัด อบต.แคนเหนือ) ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : hiZ7RVEMon120108.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 96rTeqdMon120114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qP694qGMon120120.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9QveGTrMon120125.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UlZS15KMon120131.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tee6Z3BMon120136.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้