ชื่อเรื่อง : กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดย "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด (รักษาราชการแทน ปลัด อบต.) ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน ในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือได้กล่าวมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือทุกท่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : 84nfczsMon114441.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6GoOBW8Mon114448.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JlbvOu5Mon114455.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lcxdksJMon114501.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7Ux9LHPMon114508.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wBM7TaMMon114514.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4swg9UdMon114521.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5PPvVgoMon114528.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : neu1dWDMon114534.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Er6n534Mon114541.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JMxppwgMon114555.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RZMIFuuMon114601.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EdQgBuIMon114608.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QMZNr0jMon114616.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Q4esxWqMon114623.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้