ชื่อเรื่อง : กิจกรรมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 (พิธีช่วงเย็น)
รายละเอียด : วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นายสนิท ทิทา" รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และ"นายบุญจันทร์ ทีทา" เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี พิธีช่วงเย็น เวลา 17.30 น. พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม เวลา 19.20 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่
ชื่อไฟล์ : lj5zPD5Mon110951.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vNILjOkMon110957.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RISwMHjMon111000.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zV26JeSMon111005.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : trF4h4LMon111009.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ipmBrcvMon111014.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : W7CUzdcMon111019.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mNgaH77Mon111025.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kYz1eTUMon111029.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0gKITasMon111035.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : u6tUqPrMon111039.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VOlR20kMon111043.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : j4vAqdrMon111047.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HCA0c7cMon111052.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 63lmyIZMon111056.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZabZcxBMon111100.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WNV5hNGMon111106.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : v2E636gMon111111.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : F3drDeOMon111116.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SERu5CSMon111124.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : eDmDkmeMon111133.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้