ชื่อเรื่อง : กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 4 / 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำโดย ท่าน "ภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 4 /4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิทยากรที่มีความรู้ คณะครูโรงเรียนโคกโกโคกกลาง ในหัวข้อทักษะวิชาการ และคณะครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านไผ่ ในหัวข้อการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ
ชื่อไฟล์ : 5uZK7lnMon101501.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yGIChSEMon101507.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OGC6dF9Mon101513.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RkGLrDNMon101519.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XzfuuxsMon101526.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mA5p9WMMon101531.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wPVRm29Mon101538.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CEAtL5xMon101544.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jQ6yvv5Mon101549.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jyAi4jcMon101557.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1Q6o9MgMon101603.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QSkh0sUMon101610.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mCuq4QdMon101620.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CHoeqFGMon101626.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MyF87vMMon101633.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IL3pdmvMon101640.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zpmfMShMon101648.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vSjjkPwMon101657.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UZoRjRyMon101706.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Qe3fp0IMon101714.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9MBr74DMon101721.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : v1jcxI4Mon101729.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : P7FYfWfMon101735.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : t4OYZQNMon101742.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : s6kHzsCMon101753.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : V5TYeWaMon101803.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2jsaZoVMon101815.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0ysqqelMon101825.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1DE5pLdMon101833.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AsLZ0fRMon101847.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้