ชื่อเรื่อง : โครงการ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านโคกโก ม.7 บ้านโคกกลาง ม.9 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
รายละเอียด : วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 - 15.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ งานสาธารณสุขและงานป้องกันฯ ออกปฏิบัติการงานควบคุมป้อง​กันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ้านโคกโก ม.7 บ้านโคกกลาง ม.9 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และโรงเรียนโคกโกโคกกลาง โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและ อสม.เข้าร่วม
ชื่อไฟล์ : cbf6vC5Mon95132.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DoVyoffMon95139.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : nVbIYQ4Mon95147.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QNAnpZrMon95154.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : U9MzFyjMon95201.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZHgIXc5Mon95208.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NQRVacXMon95216.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Ra2jYcVMon95222.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : nfEeIq7Mon95229.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : s8tbIFbMon95236.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bu8ZGVjMon95243.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IWlDOuCMon95250.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ONkiV3GMon95257.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : D9eArdIMon95304.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XEf415UMon95311.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้