ชื่อเรื่อง : ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา และวัชพืช บริเวณฝายน้ำล้นบ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 เพื่อเปิดทางน้ำ
รายละเอียด : วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นายทองใบ กุลวงศ์" รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กองช่าง งานป้องกันฯ อบต.แคนเหนือ และประชาชนจิตอาสาบ้านดอนหมากพริก ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา และวัชพืช บริเวณฝายน้ำล้นบ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 เพื่อเปิดทางน้ำ
ชื่อไฟล์ : 5D5iuA8Mon94229.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DQfh5mhMon94236.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : np8pvseMon94243.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uxCVX29Mon94250.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JAG9nLGMon94256.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OkmHCZ7Mon94303.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DQpKWEUMon94309.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้