ชื่อเรื่อง : โครงการ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ้านเหล่าหลวง ม.4 บ้านหนองเจ้าเมือง ม.6 และโรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง
รายละเอียด : วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 - 15.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ งานสาธารณสุขและงานป้องกันฯ ออกปฏิบัติการงานควบคุมป้อง​กันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ้านเหล่าหลวง ม.4 บ้านหนองเจ้าเมือง ม.6 และโรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและ อสม.เข้าร่วม
ชื่อไฟล์ : 61Ky33TTue22042.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LlscoSYTue22048.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : P0L4W6lTue22054.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lfMvskkTue22100.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wmNDtHzTue22110.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AKb5AHfTue22116.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8USFqurTue22125.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FcGgRHdTue22132.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mszF5NXTue22139.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vLgHthSTue22146.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qGOgBZQTue22154.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : J7HnVkmTue22202.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jwlaPsYTue22209.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : o5mJX74Tue22215.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ovL0lJoTue22220.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vRbVqTsTue22223.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ICbwiFeTue22228.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2ymrq40Tue22234.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้