ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 2/2565
รายละเอียด : วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 - 14.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องหลักเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : c1Qxfv3Wed113357.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IyxTAyrWed113404.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7cIlWceWed113412.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Yysx472Wed113423.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PeGYRl6Wed113432.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Wtru7VMWed113447.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wUyxm7BWed113458.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YF1Br2DWed113507.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : llAXIQ4Wed113520.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : inVd8HcWed113527.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้