ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย เพื่อชี้แจงนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาและมาตราการการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (C0VID-19)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีคณะผู้บริหาร รองปลัด (รักษาราชการแทนปลัด อบต.แคนเหนือ), ผอ.รพสต., คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเด็กเล็กทุกท่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : oEctEaETue25041.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fne2N7YTue25047.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QCslAeeTue25053.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : pwOrsw1Tue25058.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : k49huKqTue25103.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : th7cEJaTue25110.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2fm7aXgTue25116.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OEYaSWCTue25122.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dOIYRJOTue25128.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : eozo28dTue25133.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MsBO12TTue25140.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kOJ7uZuTue25145.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JlaNRGbTue25150.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YM2Aw34Tue25156.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iV3uVtRTue25227.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : z1VPW9RTue25235.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XcKOzs4Tue25241.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dmAssZbTue25246.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NpJY7PCTue25252.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GEMMNxfTue25258.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dcWdFB8Tue25304.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Cn0B8v7Tue25310.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้