ชื่อเรื่อง : โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำต้นแบบเครือข่ายภาคประชาสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือทุกท่าน เข้าร่วม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำต้นแบบเครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดขอนแก่น ในการตรวจสอบทุจริตและพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดย เครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคมจังหวัดขอนแก่น และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมโรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : 3jUTYm6Tue100818.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OQDH1SvTue100827.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KRIWB9DTue100834.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2bVa9hqTue100845.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bgreQlOTue100854.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MPxjXCfTue100900.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hoq1JMcTue100907.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yD8fSQkTue100914.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : h3VHAm0Tue101353.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้