ชื่อเรื่อง : โครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 16
รายละเอียด : วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำโดย ท่าน "ภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ลงพื้นที่โครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 16 ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีน และถ่ายพยาธิสัตว์เลี้ยง ณ เขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : 1EEErTtMon24506.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yXbSluXMon24513.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NrpzLVkMon24519.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : BDXyFBxMon24523.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : C0HdbjPMon24528.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7z32ZS1Mon24533.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hM1tRF2Mon24539.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wGxAXtMMon24544.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DKx4NTUMon24550.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iBLWOpzMon24555.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Ov5zpO3Mon24600.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5ewUZacMon24606.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cCufyxFMon24611.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qcn0lpiMon24617.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : U68MDLaMon24622.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4zNgthTMon24628.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EfWRPbZMon24633.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vyi6PcTMon24639.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้