ชื่อเรื่อง : ประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.(รักษาราชการแทนปลัด อบต.) ผอ.กอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยสภาอบต.แคนเหนือ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งรับฟังข้อราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ได้ตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าประชุมทุกท่านด้วยเครื่องวัดอินฟราเรส ทำความสะอาดด้วยเจลล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าห้องประชุม และจัดที่นั่งเว้นระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : F0cAv0QWed24016.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : K9O9v01Wed24027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hm2vLNfWed24031.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : t0naRheWed24038.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NfCiPTfWed24056.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gj35oaYWed24105.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FH4GbcaWed24110.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : x6aurjtWed24117.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dIwPDXQWed24123.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1NzwJi1Wed24127.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dQfA2BUWed24137.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mFK6nHaWed24146.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9tXDb2KWed24152.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้