ชื่อเรื่อง : พิธีแต่งตั้งให้พระอะดุน ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดศรีสง่า ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
รายละเอียด : วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานอ่านใบตราตั้งเจ้าอาวาส โดยแต่งตั้งให้พระอะดุน ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดศรีสง่า ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ณ วัดศรีสง่า บ้านโคกโก
ชื่อไฟล์ : LMqxmTxWed23337.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OjO5xEYWed23341.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2l1x53pWed23346.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : utua3XAWed23349.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : R3KsTilWed23354.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tM5HIEYWed23358.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : pwLFVaYWed23402.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oOf8vd4Wed23409.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mOTEqmEWed23417.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MepoYcfWed23426.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HJosuqAWed23433.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gIYvQ4MWed23442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8W4gwCUWed23451.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jFA67qxWed23515.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VPbjrq7Wed23526.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SdYOG7qWed23554.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OtarUsjWed23603.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2EbrVJfWed23610.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yzkeJK1Wed23619.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jpL13YRWed23625.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้