ชื่อเรื่อง : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. แคนเหนือ (รักษาราชการแทนปลัด อบต.แคนเหนือ) หัวหน้าส่วนราชการ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการนี้ ได้รับเกียรติ จากนายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ​ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : dPLX756Wed21946.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rmfTiQiWed21952.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AnqjcFIWed21957.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : opePfGjWed22002.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : guX1CGEWed22008.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MLl8lIJWed22012.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vB5jPExWed22017.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UOH8PqLWed22021.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bgi1ukSWed22029.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : M8WNXyIWed22037.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Kct2f7GWed22045.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aVL0F3PWed22053.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Y458lntWed22101.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : M3WBId4Wed22108.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : J7bN2qiWed22116.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IyZL9DQWed22124.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6Tqy7vfWed22133.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cBJI6z6Wed22140.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : R4EkgDxWed22147.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5Pb2hcpWed22154.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Se5lbCeWed22202.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yAPaYTfWed22211.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : meAsLxNWed22218.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gxiuKfWWed22226.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : clXK4hQWed22236.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Qx89HM9Wed22244.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 60nLJ8QWed22250.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iN8JBVlWed22301.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้