ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ในนามประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ มอบหมาย "นายทองใบ กุลวงษ์" รองประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ เพื่อพิจารณา การจ่ายสวัสดิการ กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนฯ โดยมีคณะผู้บริหาร รองปลัด (รักษาราชการแทนปลัด อบต.แคนเหนือ ที่ปรึกษากองทุนฯ) และคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : zgs1MAnMon21825.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MFdqqAFMon22130.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2UHoz2LMon22134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GU7DcvZMon22139.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mC56nMQMon22144.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3asXwo5Mon22151.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PZElNGNMon22156.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OLOxSpCMon22159.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lfQJ941Mon22204.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5gGNiM2Mon22208.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : E2xdFV6Mon22212.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9a6qf0CMon22216.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VCo5EfRMon22223.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ws1odreMon22229.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LAhXKNhMon22235.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vAvzysWMon22243.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 00YAlxxMon22250.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hk34DNSMon22258.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fCY3gmtMon22307.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้