ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด - 19 ครั้งที่ 1/2565
รายละเอียด : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมาย "นายทองใบ กุลวงษ"์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อม "นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข" และเจ้าพนักงานป้องกันฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด - 19 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมสำนักปลัด ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : TSs7uKRMon21444.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vf68aJFMon21449.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DSgDg9eMon21458.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : obUIHpvMon21503.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SSsauGVMon21507.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้