ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ ครั้งที่ 1/2565
รายละเอียด : วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย "นายทองใบ กุลวงษ"์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 1/2565 ตามมาตราการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะครูผู้แลเด็กเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : y8iTR6EMon20907.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PETULFKMon20915.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NnXrHEIMon20921.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : p1uDKvmMon20931.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : peZnDsOMon20952.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : V8JFVkLMon20957.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mjlD9QEMon21005.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FI1qRNsMon21013.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wbFJPMzMon21018.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lk7F5FNMon21022.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IQBaHJRMon21027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 51KjFUpMon21034.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EUicyVRMon21041.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oJaIifiMon21051.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cFgelX0Mon21059.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : A28plRrMon21106.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Xv2iW0VMon21116.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : BqnveuFMon21123.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FGNTqixMon21131.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้