ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัดอบต.แคนเหนือ) ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
ชื่อไฟล์ : kRIQxW8Mon15545.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7BkOixfMon15603.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : pfrvP1xMon15607.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Cj73J7yMon15613.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้