ชื่อเรื่อง : กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ตามโครงการอบต.พบประชาชน เพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (การแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2561-2565) พร้อมทั้งทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ชื่อไฟล์ : aasNxgbMon20711.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Y9JKXMNMon23025.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้