ชื่อเรื่อง : ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อไฟล์ : m4ccR2uMon15057.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้