ชื่อเรื่อง : เเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโล วัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน
ชื่อไฟล์ : ve9GQEpFri112317.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้