ชื่อเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รับเกียรติบัตรที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด : วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย "นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข" รองปลัด อบต.(รักษาราชการแทน ปลัด อบต.) เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 94.12 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ A ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)
ชื่อไฟล์ : qLVkA5GMon20441.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xxiXjpJMon20618.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JAIYEw5Mon20650.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EuF7KHaMon20657.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้