ชื่อเรื่อง : กิจกรรม Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นางพิจิตรา มูลวงศ์" หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันพุธ Big Cleaning Day ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : 2Pe2YQPFri15713.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ImvqkSUFri20600.jpg
ชื่อไฟล์ : Gmb5nFLFri20606.jpg
ชื่อไฟล์ : zZGeRDtFri20611.jpg
ชื่อไฟล์ : JImk6n8Fri20617.jpg
ชื่อไฟล์ : G8e9YSvFri20623.jpg
ชื่อไฟล์ : cqbX19GFri20626.jpg
ชื่อไฟล์ : ic875jRFri20630.jpg
ชื่อไฟล์ : P621GoiFri20634.jpg
ชื่อไฟล์ : TKbBmHpFri20639.jpg
ชื่อไฟล์ : boRtKzFFri20645.jpg
ชื่อไฟล์ : eEE77cEFri20703.jpg
ชื่อไฟล์ : oh0gEyfFri20711.jpg
ชื่อไฟล์ : zV46STDFri20718.jpg
ชื่อไฟล์ : euWHsLMFri20727.jpg
ชื่อไฟล์ : dqCQAjKFri20735.jpg
ชื่อไฟล์ : 6j2oYmOFri20740.jpg
ชื่อไฟล์ : Jl49SwYFri20745.jpg
ชื่อไฟล์ : B6paruYFri20750.jpg
ชื่อไฟล์ : fUUt2g6Fri20757.jpg