ชื่อเรื่อง : กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในการเลือกตั้งฯ ประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ : W6lQ4ecTue93608.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำโดย "นายวิฑูรย์ แนวคำดี" ประธาน กกต. อบต.แคนเหนือ และ "นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข" ผอ.กกต.อบต.แคนเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือทุกท่าน ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในการเลือกตั้งฯ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลแคนเหนือ ออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริการส่วนตำบลแคนเหนือ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น. ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส ครบทั้ง 9 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ


ชื่อไฟล์ : ArV4G1tTue93617.jpg

ชื่อไฟล์ : vsz8IW4Tue93622.jpg

ชื่อไฟล์ : WkDjzOaTue93625.jpg

ชื่อไฟล์ : X44qQEOTue93630.jpg

ชื่อไฟล์ : Z5uFEn3Tue93635.jpg

ชื่อไฟล์ : h6hKK8KTue93639.jpg

ชื่อไฟล์ : l7DAzzhTue93643.jpg

ชื่อไฟล์ : ytAn3WKTue93647.jpg

ชื่อไฟล์ : rR8IrjUTue93652.jpg

ชื่อไฟล์ : 06io3rYTue93656.jpg

ชื่อไฟล์ : m3Ign4cTue93700.jpg

ชื่อไฟล์ : iXbDKITTue93704.jpg

ชื่อไฟล์ : 0BqqQyrTue93712.jpg

ชื่อไฟล์ : ZD9fiXZTue93721.jpg

ชื่อไฟล์ : AcHx0fnTue93729.jpg

ชื่อไฟล์ : 3nxaLMzTue93736.jpg

ชื่อไฟล์ : R9HtndmTue93743.jpg

ชื่อไฟล์ : eBFOkVuTue93750.jpg

ชื่อไฟล์ : HQ4Nul4Tue93800.jpg

ชื่อไฟล์ : C8eNtAiTue93808.jpg

ชื่อไฟล์ : Z2BZhGjTue93813.jpg

ชื่อไฟล์ : 0c5UEbMTue93821.jpg

ชื่อไฟล์ : 1Er9aY3Tue93839.jpg

ชื่อไฟล์ : fbTgdLnTue93848.jpg