ชื่อเรื่อง : ์เผยแพร่ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : #ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : mbgYZrIThu31414.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : UIse7RYThu31422.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้