ชื่อเรื่อง : สรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาฯ จำนวน 22 ราย และนายก อบต. จำนวน 3 ราย

ชื่อไฟล์ : GPCfO0hWed34043.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้