ชื่อเรื่อง : รายงานสรุปการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ วันที่สาม
ชื่อไฟล์ : 0zhc1XNThu104121.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : รายงานสรุปการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 มีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 1 ราย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 3 ราย


ชื่อไฟล์ : 2uxFbSmThu104127.jpg

ชื่อไฟล์ : 9FqCCCFThu104150.jpg

ชื่อไฟล์ : E4kzB4yThu104202.jpg

ชื่อไฟล์ : cDZqkbJThu104208.jpg