ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ชื่อไฟล์ : LS5pRSUFri121514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ท่านสามารถตรวจสอบผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/absvote/#/ab ค่ะ