ชื่อเรื่อง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ตัวแทนนายอำเภอบ้านไผ่ กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ มอบถุงยังชีพ ให้กับกลุุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : g6YUhYvMon25739.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผอ. รพสต. แคนเหนือ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ทีมอสม. ตำบลแคนเหนือ เป็นตัวแทนนายอำเภอบ้านไผ่ กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ มอบถุงยังชีพ ให้กับกลุุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ ทั้ง 9 หมู่บ้าน


ชื่อไฟล์ : FNM54qoMon25756.jpg

ชื่อไฟล์ : OvIPWL4Mon25804.jpg

ชื่อไฟล์ : XPVcr8XMon25809.jpg

ชื่อไฟล์ : kgIXmVbMon25815.jpg

ชื่อไฟล์ : AZRVWhHMon25820.jpg

ชื่อไฟล์ : rLmQcDDMon25824.jpg

ชื่อไฟล์ : 6InuwW4Mon25830.jpg

ชื่อไฟล์ : wMNdVBHMon25835.jpg

ชื่อไฟล์ : yA6rHcbMon25840.jpg

ชื่อไฟล์ : zwieoqWMon25846.jpg

ชื่อไฟล์ : JtvDNekMon25855.jpg

ชื่อไฟล์ : Cx5hxymMon25901.jpg

ชื่อไฟล์ : 5mEXLZ0Mon25945.jpg