ชื่อเรื่อง : กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : xQX0EYzMon22645.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริการส่วนตำบลแคนเหนือ โดยจ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ นายกอบต.แคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านไผ่ รพ.สต.แคนเหนือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ และทีม อสม.ทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00น. ณ ห้องประชุม อบต.แคนเหนือ โดยมีนายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน และบุคลากรทางการแพทย์


ชื่อไฟล์ : Xyp0mpRMon22700.jpg

ชื่อไฟล์ : 1PllZQ7Mon22711.jpg

ชื่อไฟล์ : 8206MgNMon22715.jpg

ชื่อไฟล์ : ZJIqSxgMon22720.jpg

ชื่อไฟล์ : kz2HX1NMon22725.jpg

ชื่อไฟล์ : 41jXvVqMon22730.jpg

ชื่อไฟล์ : mKHvfz6Mon22736.jpg

ชื่อไฟล์ : 29JMympMon22741.jpg

ชื่อไฟล์ : VGp2W26Mon22747.jpg

ชื่อไฟล์ : 1ohmMo2Mon22752.jpg

ชื่อไฟล์ : UQsYJM2Mon22756.jpg

ชื่อไฟล์ : 51WR4QJMon22813.jpg

ชื่อไฟล์ : xhIfZXIMon22817.jpg

ชื่อไฟล์ : VEfbIljMon22826.jpg

ชื่อไฟล์ : uxnnsQsMon22835.jpg

ชื่อไฟล์ : EjkcNr0Mon22843.jpg

ชื่อไฟล์ : tRWbnzEMon22851.jpg

ชื่อไฟล์ : 72uKc7eMon22857.jpg

ชื่อไฟล์ : 0KwBGRZMon22905.jpg

ชื่อไฟล์ : oXeKclcMon22914.jpg

ชื่อไฟล์ : AFtihwdMon22921.jpg

ชื่อไฟล์ : cw83xilMon22928.jpg

ชื่อไฟล์ : dldzKuhMon22933.jpg

ชื่อไฟล์ : CAz1DOoMon32815.jpg

ชื่อไฟล์ : ba7JfilMon32826.jpg

ชื่อไฟล์ : EIZApdHMon32836.jpg

ชื่อไฟล์ : byogkJwMon32845.jpg

ชื่อไฟล์ : Gp6RBydMon32857.jpg

ชื่อไฟล์ : FyKqtxrMon32908.jpg

ชื่อไฟล์ : CX1UKaHMon32918.jpg

ชื่อไฟล์ : Y4Xar2FMon32930.jpg

ชื่อไฟล์ : qOt6xeAMon32943.jpg

ชื่อไฟล์ : 9hs4isgMon32953.jpg

ชื่อไฟล์ : XNzRvmSMon33005.jpg

ชื่อไฟล์ : HWezQZjMon33015.jpg

ชื่อไฟล์ : h9lLn2XMon33025.jpg

ชื่อไฟล์ : b7vpo8wMon33037.jpg

ชื่อไฟล์ : tFCfhmhMon33049.jpg

ชื่อไฟล์ : esig1YUMon33103.jpg

ชื่อไฟล์ : Xt6yYFaMon33116.jpg