ชื่อเรื่อง : เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่อมแซมถนนชำรุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ทางสัญจรภายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : IDgVJreMon104124.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยกองช่าง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่อมแซมถนนชำรุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ทางสัญจรภายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ


ชื่อไฟล์ : AbkZPWrMon104135.jpg

ชื่อไฟล์ : KZemrbnMon104152.jpg

ชื่อไฟล์ : JMEh1EZMon104200.jpg

ชื่อไฟล์ : fQFPOLSMon104205.jpg

ชื่อไฟล์ : jz1XUB4Mon104209.jpg

ชื่อไฟล์ : cUhXR61Mon104220.jpg

ชื่อไฟล์ : JO1wzm0Mon104416.jpg

ชื่อไฟล์ : bdcRY8sMon104503.jpg

ชื่อไฟล์ : PcjXBcgMon104610.jpg

ชื่อไฟล์ : hGYhke3Mon104633.jpg

ชื่อไฟล์ : drGTOAIMon104646.jpg

ชื่อไฟล์ : S64n7nvMon104707.jpg

ชื่อไฟล์ : ILBf1a6Mon104718.jpg

ชื่อไฟล์ : 6xYWLAeMon104739.jpg

ชื่อไฟล์ : ga8A56UMon104748.jpg

ชื่อไฟล์ : nJaNTR8Mon104756.jpg