ชื่อเรื่อง : กองทุนธนาคารขยะและฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (กรณีเสียชีวิต)
รายละเอียด : วันนี้ 25 สิงหาคม 2564 "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" ประธานกองทุนธนาคารขยะและฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือได้มอบหมายให้คณะกรรมการกองทุนฯมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก กรณีเสียชีวิต นายวิไลย์ มาสภา บ้านดอนหมากพริก เลขที่ 10/2 ม. 2 จำนวนเงิน 16,500 บาท
ชื่อไฟล์ : rxv4tTJWed31000.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้