ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1
รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564)
ชื่อไฟล์ : gsShtOsFri34636.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้