ชื่อเรื่อง : กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ รวมพลังต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น “โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้”
รายละเอียด : ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ รวมพลังต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น “โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้” โดยร่วมทำสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น มือขวาทับมือซ้าย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : 7HQMvGiFri30049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้