ชื่อเรื่อง : กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : CXLMQjRFri112228.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้