ชื่อเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือออกตรวจให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : ZLgyLOkThu95244.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 26 เมษายน 2564 ศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตำบลแคนเหนือ นำโดย นายเชิดศักดิ์ ปรุงคำมา ผอ.รพ.สต.แคนเหนือ เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานป้องกันฯ ได้ออกตรวจให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับศูนย์รับซื้อมะม่วง เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ณ บ้านดอนหมากพริก ม.2 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น


ชื่อไฟล์ : uFCucLJThu95258.jpg

ชื่อไฟล์ : ym6deZ9Thu95307.jpg

ชื่อไฟล์ : yacRxnwThu95316.jpg

ชื่อไฟล์ : p0fVcfFThu95400.jpg