ชื่อเรื่อง : กิจกรรมประจำทุกวันพุธตามนโยบายผู้บริหารฯ ด้วยการทำกิจกรรม 5 ส พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : 6ugjIjqFri94409.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข รองปลัด อบต.แคนเหนือ (รักษาราชการแทนปลัด อบต.แคนเหนือ) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ ร่วมกิจกรรมประจำทุกวันพุธตามนโยบายผู้บริหารฯ ด้วยการทำกิจกรรม 5 ส และฉีดพ่นทำความสะอาดอาคารสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนื


ชื่อไฟล์ : PG1W7OGFri94415.jpg

ชื่อไฟล์ : VHDq17RFri94420.jpg

ชื่อไฟล์ : wNemDTZFri94525.jpg

ชื่อไฟล์ : p22EjX0Fri94532.jpg

ชื่อไฟล์ : 0YNXbF7Fri94453.jpg

ชื่อไฟล์ : qBQ84ZmFri94502.jpg

ชื่อไฟล์ : 09WILjZFri94431.jpg

ชื่อไฟล์ : ZxwsrgMFri94435.jpg

ชื่อไฟล์ : QP57IKUFri94444.jpg

ชื่อไฟล์ : 208y1PHFri94423.jpg

ชื่อไฟล์ : DXRx7QnFri94427.jpg

ชื่อไฟล์ : mPc5kcwFri94554.jpg

ชื่อไฟล์ : 3CgolLsFri94543.jpg