ชื่อเรื่อง : ประชุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ครั้งที่ 3/2564
ชื่อไฟล์ : 5ZSS41PTue42239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ครั้งที่ 3/2564 ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่


ชื่อไฟล์ : FaQwnQMTue42247.jpg

ชื่อไฟล์ : e3yrZukTue42301.jpg

ชื่อไฟล์ : Gx7cIQZTue42330.jpg