ชื่อเรื่อง : พิธีปัจฉิมนิเทศ​และมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียนที่จบตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่อไฟล์ : gRN5PzAThu113545.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้จัดกิจกรรม "พิธีปัจฉิมนิเทศ​และมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียนที่จบตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563” ในการนี้ "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนที่จบการศึกษา และมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรปฐมวัย จำนวน 28 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ


ชื่อไฟล์ : ZeNMPNXThu113553.jpg

ชื่อไฟล์ : qPCqWGUThu113606.jpg

ชื่อไฟล์ : vUBoqPKThu113618.jpg

ชื่อไฟล์ : KAxNJJ2Thu113631.jpg

ชื่อไฟล์ : 2tx36veThu113644.jpg

ชื่อไฟล์ : Ss4JH24Thu113655.jpg

ชื่อไฟล์ : EUF8ZJ4Thu113706.jpg

ชื่อไฟล์ : verYkvqThu113716.jpg

ชื่อไฟล์ : fGy8NfgThu113729.jpg

ชื่อไฟล์ : dkUcgFpThu113745.jpg

ชื่อไฟล์ : wHkZfOzThu113819.jpg

ชื่อไฟล์ : DhgpmSMThu113839.jpg

ชื่อไฟล์ : xPlnlTPThu113855.jpg

ชื่อไฟล์ : kL9eFjbThu113910.jpg

ชื่อไฟล์ : DOX9JFfThu113927.jpg