ชื่อเรื่อง : กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3 สัปดาห์ที่ 7 ประจำปี2564
ชื่อไฟล์ : un5uWAeMon120445.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำโดย ท่าน "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3 สัปดาห์ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหัวข้อการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ บรรยายในหัวข้อ หน้าที่พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและวัฒนธรรมไทย ,การส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน โดยวิทยากรที่มีความรู้ นางศริญญา วิถีเทพ ท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ และ พ.จ.ต.จำรัส นาคา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ