ชื่อเรื่อง : กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3/2564 สัปดาห์ที่ 6
ชื่อไฟล์ : fKfFxHBMon110410.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำโดย ท่าน "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้มอบหมายให้ "นายสุวรรณที ไข่มุกข์" รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3 สัปดาห์ที่ 6 ประจำปีพ.ศ.2564 และหัวข้อการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ บรรยายในหัวข้อ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยวิทยากรที่มีความรู้ คณะครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านไผ่ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ