ชื่อเรื่อง : โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลและประชุมวางแผนการดำเนินงาน ตำบลแคนเหนือ พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : v9ocz1dWed22011.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลและประชุมวางแผนการดำเนินงาน ตำบลแคนเหนือ โดยมี คณะผู้บริหาร,รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัด อบต.),สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ,ผอ. รพสต.,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ,ทีมอสม. และ คณะอาจาย์ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ