ชื่อเรื่อง : ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 (LPA)
รายละเอียด : ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 (LPA) องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีผลการประเมินร้อยละ 100 อยู่ในระดับ “ดีเด่น” จำนวน 2 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ผลการประเมิน (ร้อยละ) 100 ระดับ ดีเด่น ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ผลการประเมิน (ร้อยละ) 100 ระดับ ดีเด่น
ชื่อไฟล์ : kcjTQYkThu25305.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : d1tjRTgThu25331.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : YLavl6oThu25339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : bHqKW87Thu25350.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ALqYzIoThu25400.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้