ชื่อเรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : EPhypQxTue114938.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมี วิทยากรบรรยายจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ 1. "นายเชิดศักดิ์ ปรุงคำมา" ผอ.รพสต 2. "นางสาวสิยาพร พลไธสงค์" ช่างตัดเย็บผ้าบ้านโคกโก ณ หอประชุมโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์และโรงเรียนโคกโกโคกกลาง


ชื่อไฟล์ : 9a2JIhnTue115824.jpg

ชื่อไฟล์ : GAaLGnCTue115852.jpg

ชื่อไฟล์ : klAmO4oTue115911.jpg

ชื่อไฟล์ : t1ekqZbTue115931.jpg

ชื่อไฟล์ : KjcsCm5Tue115942.jpg

ชื่อไฟล์ : wcKSw0eTue120011.jpg

ชื่อไฟล์ : A3wi9l5Tue120029.jpg

ชื่อไฟล์ : Tnk8TAhTue120043.jpg

ชื่อไฟล์ : dT6a0jgTue120057.jpg

ชื่อไฟล์ : pAT3SrtTue120109.jpg

ชื่อไฟล์ : QroNlceTue120122.jpg

ชื่อไฟล์ : RbU7dN4Tue120134.jpg

ชื่อไฟล์ : pgTFCEfTue120147.jpg

ชื่อไฟล์ : Z5iGit8Tue120201.jpg

ชื่อไฟล์ : JBqmB1aTue120214.jpg