ชื่อเรื่อง : โครงการอบรมความรู้การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : ZlB6qIOThu102303.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิด"โครงการอบรมความรู้การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน" เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจําปี 2563 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอบต.แคนเหนือ. โดยมี วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแคนเหนือ "นายเชิดศักดิ์ ปรุงคำมา" ผอ.รพสต และ "นางปรียา ปรุงคำมา" ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่าหลวง


ชื่อไฟล์ : Msq2Oo6Thu102307.jpg

ชื่อไฟล์ : DMq6wWVThu102307.jpg