ชื่อเรื่อง : การรับลงทะเบียนและขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : lLsH7zzThu92139.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 และลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 พ้อมแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ