ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ พนักงานส่วนตำบลพนักงานครูอบต. และลูกจ้างประจำ

ชื่อไฟล์ : VXTVf7UTue35523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้