ชื่อเรื่อง : ประกาศกำหนดจำนวนครั้งการลา การมาทำงานสาย และการเข้าร่วมโครงการ/งาน/กิจกรรม ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ชื่อไฟล์ : L41dOV1Tue35444.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้