ชื่อเรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี 2562

ชื่อไฟล์ : V1AysDUTue25546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้